caawi

La halgamaya dhacdooyinka hadda socda awgood?

Haddii aad shaqsi tahay, meherad yar, ama samafal ah oo si xun u saamaysay masiibada COVID-19, hoos u dhac dhaqaale, ama sinnaan la’aan - adiga ayaa ku caawinaynaa. Waxaan diyaarinay liistada ugu dhameystiran ee ilaha khayraad si aan uga caawino dadka degen gobolkan North Dakota (iyo dariskeena MN) Xalaadan oo ay ka soo baxaan xasillooni iyo xoog. Tallaabada ugu horreysa qaado.

Raadin

Barnaamijyadii ugu dambeeyay ee shakhsiyaadka

Barnaamijyadii ugu dambeeyay ee ganacsiyada