caawi

Dhamaan barnaamijyada shaqsiyeed

Dhamaan barnaamijyada ganacsiga